Način plaćanja

Opcije plaćanja prilagođene vašim potrebama

Načini plaćanja

Plaćajte kako vama odgovara

Naša firma ima potpisane ugovore sa svim osiguravajućim kućama što znači da ste Vi dužni samo da donesete zapisnik o oštećenju gde će zatim posle toga naša firma sva svoja potraživanja naplatiti od Vašeg osiguravajućeg društva po ugovoru iz Vaše polise.

Plaćanje isto mogu biti ostvarena putem virmana za pravna lica ili za fizička lica gotovinom i platnim karticama.

Troškove popravke i zamene plati osiguranjem